Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.

ul.Królowej Jadwigi 4
32-089 Biały Kościół

tel./fax 12 419 -19-21
pon.-pt. 7:30-15:30

Sport - Dodatkowe zajęcia
Więcej informacji
Folklor
Więcej informacji
Orkiestra
Więcej informacji
Rada Seniorów
Więcej informacji
Wiadomości
Więcej informacji
Zajęcia Dodatkowe
Więcej informacji

Konsultacje Społeczne Polityki Senioralnej Gminy Wielka Wieś na lata 2024-2030

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Izolacja fundamentów i nadanie nowych funkcji piwnicom GOKiS w Wielkiej Wsi
  • Centrum dowodzenia kulturą – remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi