Klub Seniora z Wielkiej Wsi

Na terenie Gminy Wielka Wieś funkcjonuje 12 zespołów regionalnych.

Klub Seniora Wielka Wieś

Spotkania:

Klub Seniora z Wielkiej Wsi spotyka się w każdą środę o godz. 18:00 (w zimie), w sezonie letnim o 19:00 w budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi.

Kontakt:

Intruktorem zespołu jest Pan Stanisław Górak.

Klub Seniora Wielka Wieś

Klub Seniora z Wielkiej Wsi, obecnie pod nazwą „Aktywni”. Historia Klubu zaczęła się 18 marca 1998 roku. Założycielką Klubu była Pani Barbara Stochalska. Klub spotyka się co tydzień w środy o godz. 18:00 (zimą) 19:00 (latem) w budynku Wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi. Spotkania upływają na tematach, co czeka Klub w najbliższych dniach. Podejmowane są decyzje z wiązane z różnymi występami. Zespół angażuje się w uroczystości parafialno-religijne, jak również występuje na różnych uroczystościach na terenie Gminy a także poza nią. „To co robimy śpiewem, słowem i pomocą dedykujemy całej społeczności. Chcemy dalej podtrzymywać tradycje i jesteśmy dumni z naszego Klubu…”