1. Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych w serwisie internetowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z wszystkich funkcjonalności serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu, analizy ruchu oraz budowy zanonimizowanych profili marketingowych które mogą być przekazywane podmiotom trzecim. W ramach działania strony internetowej nie zbieramy żadnych danych osobowych i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

POLITYKA PRYWATNOŚCI INNYCH USŁUG GOKiS i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi (dalej: GOKiS) z siedzibą: ul. Krakowska 53; 32-089 Wielka Wieś.

O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są przetwarzane przez GOKiS w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, bądź podczas współpracy z nami.

W związku z tym, w zależności od charakteru relacji –  potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP.

Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

* W przypadku osób korzystających z usług GOKiS

– dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu GOKiS – na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

* W przypadku osób współpracujących z GOKiS

– dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji postanowień zawartych w umowie

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

  1. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez GOKiS działalności gospodarczej

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

  1. w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez GOKiS działalnością gospodarczą

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako jednostka gminna, prowadząca działalność kulturalną dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej jednostki – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

  1. a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z GOKiS przy realizacji usług;
  2. b) dostawcom usług zaopatrującym GOKiS w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez GOKiS oraz zarządzaniem naszą jednostką (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)
  3. c) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierającym GOKiS w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie GOKiS dokonują przetwarzania danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej?

Nie. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Czy Państwa dane będą podlegały profilowaniu?

Nie. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

* W przypadku osób korzystających z usług GOKiS – dane osobowe przetwarzane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych lub do czasu cofnięcia zgody. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

* W przypadku osób współpracujących z GOKiS  – informujemy, iż Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

– nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

  1. a) umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości współpracy z GOKiS
  2. b) dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do tego by mogli Państwo korzystać z usług GOKiS
  3. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez GOKiS Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

GOKiS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – panią Agnieszkę Madoń, z którą można skontaktować się poprzez e-mail madon.rodo@gmail.com – w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Instrukcje w języku polskim dotyczące wyłączenia ciasteczek dla przeglądarek:

Wyłączenie ciasteczek dla przeglądarki opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Wyłączenie ciasteczek dla przeglądarki firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Wyłączenie ciasteczek dla przeglądarki chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Wyłączenie ciasteczek dla przeglądarki internet explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Wyłączenie ciasteczek dla przeglądarki safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Jakie pliki cookies wykorzystuje nasza witryna?

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które:

1) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika

2) umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu

3) wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa

4) „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu

5) W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

6) Ważne! Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Urządzenia mobilne: Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

3. Oświadczenie o dostępności dla Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona internetowa była jak najbardziej dostępna dla osób o specjalnych potrzebach, w tym osób z upośledzeniem wzroku, słuchu, funkcji poznawczych i motorycznych. Nieustannie pracujemy nad poprawą dostępności naszej strony internetowej, aby zapewnić równy dostęp wszystkim naszym użytkownikom.

Zawsze upewniamy się, że nasza strona internetowa jest zgodna z najlepszymi praktykami dostępności, przestrzegając zasad uniwersalnego projektowania. Dzięki temu witryna jest elastyczna i dostosowywana do potrzeb lub preferencji różnych użytkowników, a także jest dostępna za pośrednictwem różnych technologii, w tym urządzeń mobilnych lub technologii wspomagających.

(WCAG) 2.1

Tam, gdzie to możliwe, nasza witryna będzie zgodna z poziomem AA Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.1). 

Accessibility Toolbar

Ta witryna korzysta z paska narzędzi Accessibility Enabler, aby umożliwić użytkownikom dostosowywanie ustawień dostępności w zależności od ich potrzeb. To narzędzie pomaga użytkownikowi, który ma dostęp, musi dostosować dowolną stronę internetową, aby można było z niej korzystać niezależnie od niepełnosprawności użytkownika
Więcej informacji można znaleźć w przewodniku użytkownika modułu ułatwień dostępu.

Data aktualizacji: 19.12.2020

Kontakt z nami

Zależy nam na zapewnieniu dostępnej usługi. Jeśli napotkasz problemy lub masz jakieś sugestie dotyczące ulepszeń, skontaktuj się z nami. Ciągłe doskonalenie dokonujemy w oparciu o Twoje opinie.

Telefon : (012) 419 19 21

Email : gokis@wielka-wies.pl

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES

Za pomocą poniższego przycisku możesz dostosować ustawienia plików cookies na naszej stronie.