Czajowianki

Na terenie Gminy Wielka Wieś funkcjonuje 12 zespołów regionalnych.

Czajowianki

Spotkania:

Zespół spotyka się w każdy wtorek o godz.19:00 w budynku szkoły podstawowej.

Kontakt:

Instruktorem zespołu jest Pan Vasyl Stefanyuk.

Czajowianki

Zespół ludowy „Czajowianie” został utworzony w latach 70-tych ubiegłego wieku. Wiele lat, swoimi występami na terenie gminy i ówczesnego województwa krakowskiego, przyczyniał się do kultywowania ludowych tradycji ziemi małopolskiej. W programach występów znajdowały się obok pokazów tanecznych i wokalnych, tradycyjne obrzędy ludowe i religijne np. kiszenie kapusty w wiejskiej chacie, skubanie pierza, tradycyjne swaty, jasełka.

Zespół został reaktywowany w kwietniu ubiegłego roku staraniem Pani Krystyny Goraj, Sołtys wsi Czajowice. Zespół liczy 36 osób, które występują w trzech grupach wiekowych (dzieci – 10 osób, młodzież – 15 osób, dorośli – 11 osób).
W repertuarze zespołu znajdują się tradycyjne śpiewy i tańce ziemi  krakowskiej. Zespół rokrocznie organizuje parafialne obrzędy dożynkowe wraz z tradycyjnym wypiekiem chleba, wyplataniem wieńca dożynkowego, barwnym korowodem.
W okresie swojej aktywności, zespół wielokrotnie występował na licznych imprezach na terenie gminy i regionu Małopolski. Wśród przykładów imprez można wymienić: 145 rocznica utworzenia Stowarzyszenia Kółek i Organizacji Rolniczych, obchody w Krakowie, Przegląd Zespołów Ludowych w Niepołomicach , gminne dożynki w Bęble. Zespół bierze również udział w uroczystościach okolicznościowych np. Święto Niepodległości.