Tomaszowianie

Na terenie Gminy Wielka Wieś funkcjonuje 12 zespołów regionalnych.

Tomaszowianie

Spotkania:

Zespół spotyka się w każdy poniedziałek o godz. 20:00 w świetlicy środowiskowej w Tomaszowicach

Kontakt:

lorem ipsum

Tomaszowianie

Zespół Tomaszowianie powstał na gruncie grupy śpiewaczej „Wesołe Kumoszki” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Tomaszowicach w roku 1980. Inicjatorką śpiewaczych spotkań była Pani Wanda Rogala. Aktualnie zespołem kieruje Pan Zofia Rogala. Nad choreografią i akompaniamentem zespołu czuwał Pan Jan Szumiec. Interesował się On zbieraniem starych pieśni regionu krakowskiego dzięki czemu zespół ma w swoim repertuarze pieśni mniej znane, których brak nawet w zbiorach Oskara Kolberga (Etnografa, kompozytora działającego na terenie naszej gminy w latach 1850-1870 wynikiem czego było dzieło, wielce cenione prze badaczy kultury „Lud i jego zwyczaje”)

Zespół czynnie angażuje się w różnego rodzaju imprezy zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

 Swoim śpiewem sprawiają Oni dużo radości osobom przebywającym w Domu Opieki Społecznej w Krakowie przy ul. Zielnej, w Domach Opieki w Radwanowicach i Więckowicach – z którymi zespół współpracuje przy każdej nadarzającej się okazji. W planach zespołu, od samego początku, było wciągnięcie młodzieży do Grupy Śpiewaczej i stworzenie młodego Zespołu Pieśni i Tańca.Stąd w roku 1995 powstał Zespół Dziecięco- Młodzieżowy oraz kapela „Jacy Tacy”. Celem było zaszczepienie w młodym pokoleniu chęci kultywowania tak pięknego w swej tradycji folkloru naszych przodków. W roku 1997 do Grupy Śpiewaczej dołączyli mężczyźni, kawalerowie, panny oraz młode małżeństwo. W takim składzie, na podstawie opowiadań ludzi starszych, notatek, zapisów, zbiorów Oskara Kolberga, wreszcie nagrań magnetofonowych – gromadzonych na przestrzeni kilkunastu lat – zespół odtworzył Wesele Krakowskie sprzed 100 lat.

Wesele Krakowskie to widowisko barwne i ciekawe w swej tradycji, połączone ze znajomością obrzędów i zwyczajów: orszak drużbów po druhny, pana młodego, gości, starostów ,młodą; błogosławieństwo rodziców; wyjazd do kościoła oczywiście tańce i wreszcie ocepiny – wszystko to ożywione przyśpiewkamii muzyką w wykonaniu kapeli „Jacy Tacy”.
Inscenizacje tą zespół zaprezentował po raz pierwszy podczas Wojewódzkiego Przeglądu Teatru Wsi Krakowskiej – gdzie zajęli pierwsze miejsce. Z tym też programem zespół został zaproszony ma Ukrainę.