Bęblanie

Na terenie Gminy Wielka Wieś funkcjonuje 12 zespołów regionalnych.

Bęblanie

Spotkania:

Zespół spotyka się, w każdy poniedziałek o godzinie 19:00, w Budynku Wielofunkcyjnym w Bęble.

Kontakt:

Instruktorem zespołu jest Pan Krzysztof Baran

Zespół Folklorystyczny Bęblanie

Zespół istnieje od 1978 roku. Swój repertuar zespół opiera na folklorze wsi podkrakowskich.Bazuje na tradycji i obrzędach swojego regionu.

W repertuarze zespołu znajdują się pieśni śpiewane podczas zaborów oraz pieśni i piosenki ze zbiorów Oskara Kolberga, Józefa Konopki i Józefa Lachnera.

„Bęblanki” śpiewają stare pastorałki, pieśni wielkopostne, piosenki patriotyczne, wesołe, frywolne itp. Autorką wielu tekstów jest znakomita poetka ludowa pani Irena Libuszewska, będąca jednocześnie członkinią i kierownikiem zespołu.Zespół uczestniczy w Korowodach organizowanych przez Teatr Regionalny w Krakowie z okazji: Bożego Narodzenia, Trzech Króli, Niedzieli Palmowej.Organizują coroczne dożynki wiejskie i Andrzejki. Uczestniczą w rocznicach i świętach lokalnych między innymi w jubileuszach z okazji 50-lecia małżeństwa. 

Do śpiewu i tańca przygrywa kapela w składzie: skrzypce, klarnet, akordeon. Planuje się powiększenie zespołu o kontrabas i trąbkę. Młodzi ludzie wchodzący w skład zespołu są bardzo kreatywni, nie tylko tańczą i śpiewają ale też sami tworzą teksty i układają skecze.