Będkowianie

Na terenie Gminy Wielka Wieś funkcjonuje 12 zespołów regionalnych.

Będkowianie

Spotkania:

Zespół spotyka się w każdy poniedziałek o godz. 20:00 w szkole w Będkowiach.

Kontakt:

Instruktorem zespołu jest Pan Mariusz Wiech

Będkowianie

W 2007 roku w miejscowości Będkowice prężnie działająca grupa młodych małżeństw postanowiła skierować swoją energię w celu utworzenia lokalnego zespołu folklorystycznego mającego działać przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Dzięki staraniom Pani Marzeny Bień – sołtys wsi Będkowice zespołowi został przydzielony instruktor ds. zespołów folklorystycznych – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Dzięki udanej współpracy zespół, mimo krótkiego czasu istnienia, brał udział w licznych przeglądach i uroczystościach podczas których miał okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczne.