KGW Bębło

Na terenie Gminy Wielka Wieś funkcjonuje 12 zespołów regionalnych.

KGW Bębło

Spotkania:

Zespół spotyka sie w każy wtorek godz. 20:00 w świetlicy w Bęble.

Kontakt:

O sprawy organizacyjne zespołu dba Pani Krystyna Janecka

Koło Gospodyń w Bęble powstało w latach pięćdziesiatych. Przewodniczącą została wówczas Janina Kowacka, sekretarzem Danuta Siwek, skarbnikiem Stanisława Kozyra. W tym okresie organizowane były kursy przysposobienia rolniczego które prowadził agronom Władysław Kołodziejczyk ( późniejszy naczelnik gminy). Organizowano kursy gotowania i pieczenia, zabawy sylwestrowe, dzień kobiet. Sekretarz koła Danuta Siwek prowadziła ajencyjną sprzedaż nawozów sztucznych na tzw. skrypty. Była dobra współpraca z Kółkiem Rolniczym i Powiatowym Związkiem K.R. Kobiety uczestniczyły w zajęciach Społeczno – politycznych kształcenia kobiet. Otrzymywały świadectwa ukończenia kursu oraz dyplomy i nagrody. W latach sześćdziesiątych działalność trochę osłabła a kiedy w roku 1972 wybrano nowy zarząd na czele którego stanęła Maria Pęgiel, a wiceprzewodniczącą została Maria Kołodziejczyk – działalność znacznie się ożywiła. Analizując kronikę pisaną przez Krystynę Janecką, która od 1975 roku opiekowała się kołem z ramienia Gminnego Związku Kółek Rolniczych w Wielkiej Wsi – wydarzeń było dużo . 

Z najistotniejszych działań pań z KGW w Bęble należy wymienić:

Bardzo ważnym wydarzeniem było powstanie w roku 1981 zespołu śpiewaczego Bęblanki.
Zespół występował na wielu imprezach :