Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza nabór do składu Gminnej rady Seniorów na kadencję 2024-2026. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie od 19 do 29 lutego 2024 roku. Dokumenty dla kandydatów dostępne na stronie www.gokisww.pl lub w biurze GOKiS.

Mija pierwsza, dwuletnia kadencja radnych seniorów. Zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów Wójt Gminy Wielka Wieś zarządza wybory na drugą kadencję Rady.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie od 19 lutego do 29 lutego 2024 r.

Prawo zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów przysługuje grupie min. 15 mieszkańców zameldowanych w Gminie Wielka Wieś w wieku powyżej 60 lat, jeżeli złożą podpisy popierające danego kandydata, z podaniem swych imion, nazwisk, adresów i daty urodzenia na „Wykazie osób udzielających poparcia kandydatce/ kandydatowi do Gminnej Rady Seniorów w Wielkiej Wsi.

Kandydat zgłoszony przez mieszkańców seniorów wypełnia: Formularz zgłoszeniowy.

Wykaz osób udzielających poparcia kandydatce/ kandydatowi do Gminnej Rady Seniorów w Wielkiej Wsi oraz Formularz zgłoszeniowy kandydatki/ kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Wielka Wieś przyjmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.

Terminy wyborów w poszczególnych miejscowościach zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu. Jeśli z danego sołectwa zgłoszony zostanie jeden kandydat to zostaje on radnym. W przypadku jeśli zostanie zgłoszonych więcej kandydatów z sołectwa, na zebraniu seniorów będą przeprowadzone wybory.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydata znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

Przejdź do naszej galerii zdjęć.

Kliknij i przejdź do galerii