Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Izolacja fundamentów i nadanie nowych funkcji piwnicom GOKiS w Wielkiej Wsi

Zadanie pn.: Izolacja fundamentów i nadanie nowych funkcji piwnicom GOKiS w Wielkiej Wsi.

Zadanie dofinansowano w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Gminy Wielka Wieś.

Całkowita wartość zadania: 131 500,00 złotych

Dofinansowano ze środków MKiDN: 105 000,00 złotych

W ramach realizacji projektu wykonane zostało odwodnienie i ocieplenie fundamentów budynku GOKiS oraz odprowadzenie wód opadowych. Dzięki temu działaniu możliwe jest nadanie nowych funkcji piwnicom, które z powodu regularnego zalewania przez wodę nie mogły być  wcześniej wykorzystane. 

Centrum dowodzenia kulturą - remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

Zadanie pn.: Centrum dowodzenia kulturą – remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi,

dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, Program Infrastruktura Domów Kultury oraz ze środków Gminy Wielka Wieś.

Całkowita wartość zadania: 375 469,00 zł

Dofinansowano ze środków MKDNiS: 300 000,00 zł

W ramach realizacji projektu wykonana zostanie renowacja elewacji oraz wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej. Modernizacja obejmie korytarze, w których zostanie wykonane malowanie ścian, wymiana lastrika na podłogach na tarkett oraz montaż nowego oświetlenia oraz systemów ekspozycyjnych na ścianach parteru. Wymienione zostaną drzwi wewnętrzne oraz instalacja grzewcza i elektryczna. Na klatce schodowej zostanie wstawione okno, wymieniona będzie też barierka, a na schodach zostaną ułożone płytki. Klatkę schodową dostosuje się do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup schodołazu. W całości budynek zostanie dostosowany do przepisów przeciwpożarowych przez wykonanie odpowiednich zabezpieczeń i instalacji.

logo ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego